Betaal geen belasting in box III!

Over spaargeld in box III betaal je altijd 1,2% inkomstenbelasting, ook al krijg je op een bankrekening maar 1% rente. Over het rendement op je bankrekening betaal je daarmee 120% belasting! Een goede belastingadviseur zorgt er daarom voor dat je geen inkomstenbelasting betaalt in box III. 

Dit kan door naar een andere box te verhuizen. In box I en box II betaal je over je daadwerkelijke rendement, waardoor je veel gunstiger uitkomt. Daarnaast kom je zonder vermogen in box III eerder in aanmerking voor kortingen, toeslagen en als je verzorging nodig hebt, betaal je een lagere AWBZ bijdrage.

Maurice van Aanholt