Weg met pensioen in eigen beheer!!

Toen de tarieven in de vennootschapsbelasting nog hoog waren, was pensioen in eigen beheer aantrekkelijk. In de vennootschapsbelasting leverde het toekennen van pensioen aan de directeur grootaandeelhouder een aftrekpost op van tot wel 44%. Inmiddels is het hoge tarief in de vennootschapsbelasting gedaald naar 25% en bedraagt het tarief bij winsten tot € 200.000 zelfs 20%. Tegelijkertijd zijn de administratieve verplichtingen die met pensioen in eigen beheer samengaan flink verhoogd. Ook is de pensioenverplichting niet langer helemaal aftrekbaar, terwijl de pensioenverplichting wel helemaal in mindering komt op het vrije vermogen om dividend mee uit te keren.

Alle reden om te stoppen met de verdere opbouw van pensioen. Je zou zelfs kunnen overwegen het al opgebouwde pensioen versneld af te wikkelen. Dit is echter al jarenlang verboden. De afwikkeling van een levenslang ouderdomspensioen duurt levenslang. Als een directeur-grootaandeelhouder eenmaal pensioen aan zichzelf heeft toegekend, zit hij hier dus voor de rest van zijn leven aan vast. Alleen bij een uitkering tot € 465,94 per jaar, mag het pensioen worden afgekocht.

Nu zijn ondernemers niet de enige die last hebben van de administratieve rompslomp die gepaard gaat met pensioen in eigen beheer. Ook de belastingdienst heeft hier last van. Staatssecretaris van Financiën Wiebes wil wat doen aan de administratieve lasten van bedrijfsleven en belastingdienst en heeft aangekondigd dat hij pensioen in eigen beheer gaat afschaffen.

Het wordt mogelijk om bestaand pensioen in eigen beheer met een korting af te kopen. Wat er precies kan/moet gebeuren met al opgebouwd pensioen dat niet wordt afgekocht, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk wordt meer duidelijk met Prinsjesdag. Het voordeel van de korting bij afkoop zal voor veel directeuren grootaandeelhouder echter te groot zijn om te laten liggen. Je krijgt een korting op de waarde van het pensioen in de aangifte vennootschapsbelasting 2015. De korting bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Los van de administratieve rompslomp waarvan je bent bevrijd bij stoppen met pensioen in eigen beheer, levert afkoop een mooi voordeel op.

Ik zou zeggen zie de korting die Wiebes geeft als een cadeautje dat je niet kan laten liggen en stop met pensioen in eigen beheer!!!

Maurice van Aanholt